Huisreglement


Jeff Speakman’s Kenpo 5.0 Belgium

Elk lid wordt automatisch aangesloten bij JSK 5.0. Via de aansluiting bij Sportievak wordt gezorgd voor een verzekering bij eventuele sportongevallen.

In onze school wordt enkel Jeff Speakman’s Kenpo 5.0 onderwezen. Dit volgens de strenge voorgeschreven regels van Jeff Speakman. Ons doel is om het Kenpo 5.0 te onderwijzen aan de leerlingen. Onze school staat voor fysiek, techniek en assertiviteit. Wij geven les in realistische zelfverweer technieken en dit steeds in een uiterst vriendelijk trainingsklimaat.

De erkende lesgevers in onze school zijn Peter van Riel (peter.van.riel@jeffspeakman.be) en Wim Lambert (wim.lambert@jeffspeakman.be). Zij bepalen de leerstof. Bij eventuele vragen/opmerkingen kunt u zich steeds richten tot deze lesgevers.

De lessen worden gegeven in Sport en Cultuurcentrum De Valkaart, Albrecht Rodenbachstraat 42, 8020 Oostkamp.

Het actuele lessenrooster kunt u raadplegen via rubriek "Trainingsschema".

De leerlingen worden persoonlijk uitgenodigd door de leraars voor het afleggen van hun examen. De examens gaan door tijdens de reguliere lessen in samenspraak met de leerling. Leerlingen met kwetsuren melden dit bij aanvang van de les aan de lesgever met de hoogste graad.

Hygiëne

De leerlingen arriveren steeds met een verzorgde trainingspak.

Leerlingen met lang haar zorgen dat het haar ingebonden is (bv. paardenstaart).

De leerlingen arriveren steeds met verzorgde nagels.

 

Kledij

Beginnende leerlingen dragen een t-shirt met daaronder een trainingsbroek. Zij mogen steeds een uniform dragen. Vanaf yellow belt draagt de leerling een pak en de bijhorende patches. Meer informatie hierover vind je via de rubriek "Ons" > subrubriek "Schooluniform".

Een wit pak wordt gedragen door leerlingen met een White Belt tot en met een Green Belt. Een zwart pak wordt gedragen door leerlingen vanaf Brown 1. De leerling kan het uniform zelf aankopen of via de school. Wanneer de leerling het uniform zelf koopt, moet dit steeds een volledig wit pak zijn of een volledig zwart pak zijn (zie hiervoor).

Onder het uniform moet steeds een tshirt (wit of zwart) worden gedragen.

De leerling draagt steeds zijn volledig uniform. In uitzonderlijke gevallen wordt toegestaan dat de vest van het uniform mag worden uitgedaan. Dit gebeurt steeds in overleg met de verantwoordelijke trainer.

Er worden tijdens de les geen schoenen gedragen en/of sierraden. Dit omwille van veiligheidsredenen.

 

Respect

Tijdens de les is de oefenzaal enkel toegankelijk voor de lesgevers en de cursisten van die bepaalde les, tenzij de lesgever er anders over beslist. Anderen wachten boven in de gang voor de oefenzaal. Ook ouders betreden de oefenzaal niet.

Bij het binnenkomen/verlaten van de zaal doet de leerling de Kenpo-groet naar het midden van de zaal.

De leerling staat aan de zijkant van de mat in een training Horse Stance, wanneer hij te laat arriveert. Van zodra de lesgever teruggroet, mag de leerling de mat betreden en valt hij/zij onder de verantwoordelijkheid van de lesgever.

De leerling betreedt nooit de zaal (mattenzaal/zolder) met schoenen aan. De schoenen wordt uitgedaan vóór het betreden van de zaal.

Wanneer de les gedaan is, begroet de leerling de lesgever via de kenpo-groet. Van zodra de lesgever teruggroet, mag de leerling de mat verlaten en valt hij/zij niet langer onder de verantwoordelijkheid van de lesgever.

Indien gewenst kunnen wij na de reguliere les de leerling opvangen en dit zonder meerkost. Hiervoor kan de ouder hoofdleraar Wim Lambert contacteren op het telefoonnummer 0495/52 16 38.

Wanneer de leerling de les verlaat (bv. toilet, de les vroeger verlaten), gebeurt dit steeds in overleg met de lesgever met de hoogste graad.

Vragen van leerlingen zijn steeds welkom en worden gesteld aan de lesgever(s). Hierbij wordt de lesgever aangesproken met trainer.

 

Gedrag

Leerlingen kunnen door het lerarenkorps uitgesloten worden bij wangedrag (bv. gebruik van drugs, onverantwoord de technieken toepassen) buiten en/of binnen onze school. De leerlingen kunnen in dergelijk geval het betaalde lidgeld niet terugeisen.

Locatie

In de kleedruimtes mogen enkel de leden aanwezig zijn. In samenspraak met de trainer mogen de ouders van de jeugdleden (groep Little Dragons) aanwezig zijn in de kleedruimte. Goeie afspraken maken goeie vrienden.


Communicatie

Wij brengen de leden via diverse kanalen op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Facebook: https://www.facebook.com/groups/106757996020253/  Zo blijf je steeds op de hoogte van onze activiteiten via een bericht op je smartphone/tablet.