Aanspreekpersoon Integriteit (API)

Emma Lambert is de persoon die je kan contacteren in onze school als er sprake is van een integriteitsschending. Dat is elke vorm van lichamelijk, seksueel, moreel of psychisch gedrag waarvan jij vindt dat het over jouw grens gaat of over de grens van iemand anders.